HTML Anchor: greenguard

GreenGuard

Revolusjonerende teknologi for giftfri skallsikring av bygg og miljø, ved hjelp av ufarlige elektriske impulser.

Umiddelbar effekt

Når rotter og mus merker det elektriske feltet trekker de seg unna. Dyr lærer, og spesielt rotter er skeptiske og smarte. Rotter og mus  vil holde seg unna GreenGuard sikrede bygg og områder fordi systemet gir ubehag ved berøring. GreenGuard er den perfekte løsningen for bedrifter som tar matsikkerhet, hygiene og smitte på alvor. 

Permanent skallsikring

Holder rotter og mus utenfor sikret område. Installasjonen er en varig og driftsikker løsning som forebygger effektivt.

24/7 Overvåkning

Sikrer at systemet er på og intakt til en hver tid. Eventuelle feil/brudd blir varslet umiddelbart. Ved behov rykker servicefolk ut. Systemet har muligheter til å koble på andre sensorer og overvåke andre forhold ved bygget, samt sende data til andre IoT enheter og driftssystemer

Sikker i bruk

Kombinasjonen av spenning og lav strømstyrke gir dyrene et ufarlig støt. Strømmen medfører ikke fare for mennesker. Teknologien er CE merket og har en Patent Pending. Teknologien er støttet av miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge fordi den bidrar til reduksjon av gift i miljøet og er også vurdert av FFI, avdeling for skadedyr. 

Miljø- og dyrevennlig

Løsningen eliminerer behovet for bruk og spredning av giftige pesticider i miljøet. Ved å hindre tilgang til mat og drikke, forsvinner rotter og mus raskt uten å ta skade. GreenGuard er løsningen for deg som er opptatt av dyrevelferd og grønn skadedyrkontroll.

Kostnadseffektivt

Å forhindre rotter og mus å gjøre skade er mer kostnadseffektivt og trygt enn å fortløpende sette ut feller og gift. Driftskostnader og forsikringskostnader reduseres. Du fjerner risiko for alvorlige tilfeller av muse- og rotteskade. Vi tilbyr leasing av GreenGuard. 

HTML Anchor: prosessen

HVORDAN SIKRER VI DINE VERDIER

BEFARING
Vi undersøker området som skal sikres grundig, kartlegger behov og gir et kostnadsoverslag for installasjon og drift.

FOREBYGGENDE TILTAK
Våre fagfolk gjør grunnleggende utbedringer og rydder opp. Klargjør bygg og område for sikring.

MONTERING AV SYSTEM
Installering av anlegget der det er behov, utvendig, innvendig eller i soner . Vi gir opplæring og sørger for gode rutiner.

OVERVÅKNING OG BEREDSKAP
Anlegget overvåker bygget 24/7. Vi rykker ut på alarmer, utfører service og bekjemping effektivt og 100% miljøvennlig.

hubro.png (1)
En større undersøkelse utført av Veterinærinstituttet på hubro i perioden 1998 – 2014 viste at 78 % av fuglene hadde rester av miljøgifter som skyldtes rottegift.

 

En gave til miljøet

GreenGuard sikrer dine verdier effektivt mot rotter og mus, 100% giftfritt. Bruk av gift til skadedyrsbekjempelse skaper et stort miljøproblem. Rotter og mus som spiser gift sprer giften som akkumuleres i næringskjeden. Veterinærinstituttet kan dokumentere store forekomster av rottegift i blant annet hunder, ugler og rev. Bruk av gift i oppvekstmiljø innebærer en helserisiko for barn. Velg GreenGuard for å aktivt motvirke spredning av miljøgifter!

HTML Anchor: referanse

Kundeerfaringer

“En god del rotter var på Grünerhagen barnehages område. Nå har strøm holdt dem borte i to år.”
VG 10.11. 2017
HTML Anchor: case

To hus med store utfordringer

"Vi hadde store problemer med rotter og mus og forsøkte alle metoder, inkludert gift for å bli kvitt problemet. Det ble dyrekjøpte erfaringer. Etter at GreenGuard-systemet ble montert sover vi trygt og slipper å tenke på om nabokatten får i seg musegift. TXGuardian har gjort en meget god sikringsjobb på huset, og med GreenGuard montert så er problemet forhåpentligvis løst for alltid."

Ola Espvik, Fet

 

"Småbruket jeg bor på har hatt mus hver høst. Jeg har hatt avtale med skadedyrselskap og hatt åtestasjoner utenfor huset uten at det har hjulpet. I høst fikk jeg montert første versjonen av GreenGuard som pilotkunde. I år har jeg ikke hatt noen utfordringer, heldigvis!"

Ole Kristian Kirkerud, Lillehammer

 

 

Grünerhagen barnehage ligger rett ved Akerselva, i Oslo sentrum. Barnehagen har vært plaget av rotter i lang tid.
Strømbeltet rundt gjerdet hindrer rottene adgang til lekeområdet.
Et utemiljø fritt for rotter uten bruk av pesticider.
De elektriske impulsene er helt ufarlige for mennesker, men holder rotter unna.
Området er sikret og barna kan leke trygt. Systemet blir overvåket til en hver tid.
Rotter og mus utgjør en trussel ift bedriftens renommé, driftstans, helserisiko, samt skade på bygning og varer.
1_blaahimmel_web.jpg
5_web.jpg
6_blaahimmel_web.jpg
7_web.jpg
8_blaahimmel_web.jpg
bilde lager.jpg (1)
HTML Anchor: tjenester

Våre tjenester

Skallsikring

TXGuardian har de siste årene utviklet og testet en helt ny og revolusjonerende teknologi for å skallsikre bygg mot rotter og mus. Systemet omfatter digital skallsikring av bygg, inkludert porter.

GreenGuard erstatter tradisjonell skadedyrovervåkning som benytter miljøskadelige åtestasjoner. Produktet GreenGuard lanseres på markedet i februar 2018.

Rådgiving

Vi gjennomfører befaringer og risikovurderinger av bygg og verdier og gir råd om forebyggende sikring mot skadedyr. Vårt fokus er miljø og kostnadseffektive løsninger.

Et muse- og rottefritt miljø er brannforebyggende. GreenGuard løser noen alvorlige problemer innen byggsikring og brannsikring. Du unngår at gnagere går løs på elektriske ledninger, lager ganger i isolasjonen og dermed øker faren for brann og alvorlige skader på bygg.

 

 

Beredskap

Å håndtere beredskapssituasjoner knyttet til skadedyr krever ekspertise og erfaring. Vi har et spesialtrent team som rykker ut ved behov. Vi tilbyr beredskapstelefon, faglige råd og service tilknyttet tjenesten.

I kraft av vår fagkompetanse gjør vi i hvert tilfelle en helhetlig vurdering, med utgangspunkt i byggtekniske forhold, hygiene og mattrygghet. Dette er grunnlaget for videre planlegging, installasjon og oppfølging.

 

HTML Anchor: kontakt
HTML Anchor: omoss