HTML Anchor: greenguard

GreenGuard holder mus og rotter unna

Bruk ressurser på forebygging i stedet for å kontrollere aktivitet. GreenGuard gir varige resultater. Dokumentert gjennom forskning. 

Umiddelbar effekt

Rotter og mus skremmes bort av ufarlige elektriske pulser som gir ubehag ved berøring.

Dyrene lærer og holder seg unna GreenGuard sikrede bygg og porter.

Egne feltforsøk og forskning utført av Veterinærinstituttet dokumenterer effekt.  

Trygt og varig


Materialer er vedlikeholdsfrie og svært varige, minimum 15 år. 

Teknologi er driftsikker og tåler ulike værforhold som snø, regn, kulde og varme.   

GreenGuard holder rotter og mus borte fra sikret område.

Alt handler om å være i forkant.

Overvåkning


Vi overvåker bygget eller porten 24/7. Eventuelle feil/brudd blir varslet umiddelbart. 

Våre kameraer erstatter tradisjonelle åte stasjoner og gir deg deteksjon i sanntid

GreenGuard erstatter tradisjonell skadedyrkontroll. 

Sikker i bruk

Kombinasjonen av spenning og lav strømstyrke gir dyrene et ufarlig støt.

GreenGuard er trygt og  medfører ikke fare for mennesker.

Teknologien er NEMKO godkjent og patentert. 

Miljøvennlig

Løsningen eliminerer behovet for bruk og spredning av giftige pesticider i naturen.

Ved å hindre tilgang til mat og drikke, forsvinner rotter og mus raskt uten å ta skade.

GreenGuard er løsningen for deg som er opptatt av dyrevelferd og grønn skadedyrkontroll.  

Lønnsomt

Å forhindre rotter og mus å gjøre skade er mer kostnadseffektivt og trygt enn å fortløpende sette ut feller og gift.

GreenGuard reduserer driftskostnader og  kostnader knyttet til vrak og ødeleggelser.

GreenGuard reduserer brannrisiko ved at gnagere ikke får tilgang til el-anlegg og ledninger. 

HTML Anchor: metode

METODE

BEFARING
Ta kontakt for risikovurdering. Forebygging starter med å finne svakheter med bygget ditt.

FOREBYGGENDE TILTAK
Sikring og tetting - men kun der det er behov. Enten av våre fagfolk eller dine egne ressurser.

MONTERING
GreenGuard monteres av våre fagfolk eller av dine egne ressurser. Enkelt og effektivt.

OVERVÅKING 24/7
Vi overvåker bygget gjennom vår drifts portal. Vi kan kan også overvåke hele eller deler av av bygget utvendig eller innvendig med kamera.

Hvorfor er grønne valg viktige?

 

Bruk av gift til skadedyrsbekjempelse er et stort miljøproblem.

Rotter og mus som spiser gift sprer giften som deretter akkumuleres i næringskjeden.

En større undersøkelse utført av Veterinærinstituttet på hubro avdekket at 72% av fuglene hadde rester av rottegift.

1 av 5 hunder har rester av rottegift.  

Bruk av gift i oppvekstmiljø innebærer også en helserisiko for barn. 

 

Å ta vare på verdier og forebygge for å unngå skade er bra for miljøet. Alle våre materialer er varige og kan gjenvinnes. 

 

hubro.png

Felleskjøpet

“Tradisjonell skadedyrovervåking avdekker ikke potensielle problem med rotter og mus tidlig nok. Med skallsikring av bygget, samt innvendig kameraovervåking, føler vi oss godt ivaretatt og trygge på at risiko for å få utfordringer er betydelig redusert. Vi har også tilegnet oss nyttig kunnskap fra TXGuardians erfarne team gjennom grundige rapporter og god opplæring.”
Agri Eiendom AS

Matindustri

«Salsus er kanskje verdens mest innovative sausfabrikk.

For å sikre bygg og produksjon mot skadedyr var det viktig for oss å velge en samarbeidspartner som tenker som oss – innovativt, fremtidsrettet og miljøvennlig.

Vi ser at tradisjonelle skadedyrselskap sine metoder overvåker uten å i tilstrekkelig grad å forebygge, er lite kostnadseffektive og innebærer ofte giftbruk.

TXGuardian sin revolusjonerende teknologi har sikret fabrikken vår, permanent og effektivt, 100% miljøvennlig og giftfritt. Et helt naturlig valg for Salsus AS».

Tina Vangen, fabrikksjef Salsus AS

Salsus bilde til web_3.png
HTML Anchor: kundecase

Verneverdig bygg

Biblioteksgården på Årnes ble oppført på siste halvdel av 1800-tallet og fungerte i mange år som skysstasjon og landhandleri. Biblioteksgården har i mange år slitt med ubudne gjester i form av mus. 


"Etter at TXGuardian nå har sikret bygget håper vi at skadedyrsproblemene er løst, på en både effektivt og miljøvennlig måte".

Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. Nes kommune har i kommuneplanen vedtatt at vi skal verne kulturminner og kulturmiljø i Nes som en del av kulturarven.

Vi er svært glade for at det nå finnes teknologi som kan hjelpe oss i dette arbeidet, på en enkel og effektiv måte. Det er samtidig en stor fordel at vi nå kan slutte med å legge ut gift, og at vi dermed får en god miljøgevinst på kjøpet.

Nes kommune regner TXGuardian som en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å beskytte våre bygninger og bekjempe skadedyr i tida framover»

Olaf Dønnum, Næringssjef i Nes kommune

Screen Shot 2018-08-31 at 14.22.48.png

Detaljhandel

Aanerud Bakeri er et familieeid håndverksbakeri som har drevet i fire generasjoner. Bakeriet har produksjon og utsalgssted i Årnes sentrum.

"Med mattrygghet kommer også trygghet ved å ha en skadedyrløsning som gjør oss bekymringsfri. Vi er veldig fornøyd med at huseier har valgt å skallsikre bygget med løsninger fra TXGuardian.

Bruk av åtestasjoner og gift er ikke lengre et alternativ for oss som driver med mat her i Årnes sentrum.

Vi er opptatt av miljøfordelene de grønne løsningene til TXGuardian gir oss, men ikke minst hvor effektivt det er!

Trygg drift er viktig for oss som produserer mat som tiltrekker seg skadedyr.

Etter at TXGuardian monterte sikring rundt bygget, har rotter og mus holdt seg unna.

Vi erfarer at å forhindre gnagerne å gjøre skade er betydelig mer kostnadseffektivt og trygt enn å fortløpende sette ut feller og gift. Hos oss skal det være trygt og godt å handle!

Tusen takk, dere er med på å gi oss en trygg og bedre hverdag".

Heidi Aasli, daglig leder

bilde Aanerud Bakeri_2.jpgPrivatboliger

"Vi hadde store problemer med rotter og mus og forsøkte alle metoder, inkludert gift for å bli kvitt problemet. Det ble dyrekjøpte erfaringer. Etter at GreenGuard-systemet ble montert sover vi trygt og slipper å tenke på om nabokatten får i seg musegift. TXGuardian har gjort en meget god sikringsjobb på huset, og med GreenGuard montert så er problemet forhåpentligvis løst for alltid." 

Ola Espvik, Fet (2017)

 

"Småbruket jeg bor på har hatt mus hver høst. Jeg har hatt avtale med skadedyrselskap og hatt åtestasjoner utenfor huset uten at det har hjulpet. I høst fikk jeg montert første versjonen av GreenGuard som pilotkunde. I år har jeg ikke hatt noen utfordringer, heldigvis!"

Ole Kristian Kirkerud, Lillehammer (2018)

 

 

Portlist nedfellbar i rustfritt stål og plast. Tåler truck og belastninger. Hindrer mus og rotter å gnage på port eller gå inn når den står åpen.
Vegglist 15 mm galvaniserte rør
Veggsystemet består av galvaniserte rør med ulik diameter.
Her 15 mm. Minimum 20 års levetid. Driftsikkert.
Biblioteksgården på Årnes har i mange år slitt med ubudne gjester. Enkel tetting + GreenGuard av det verneverdige bygget løste problemet. Mus i bygg øker brannrisiko, med GreenGuard reduseres dette. Bygget har montert første versjon løsning på vegg.
NEMKO-godkjent styringsenhet overvåker porter og bygg.
En styringsenhet kan sikre et bygg med inntil 8 porter.
Forskning utført av Veterinærinstituttet bekrefter at GreenGuard for vegg og porter holder mus og rotter unna. Dyrene lærer, unngår bygget og tar ikke skade.
TXGuardian utførte et testprosjekt på en barnehage i Oslo som hadde rotter på lekeområdet. Løsning med å sikre gjerdet fungerte og rotteproblemet ble borte.
Våre løsninger er tilgjengelig til landbruket via Felleskjøpets innkjøpsportal.
Portlist ovenfra2.jpg
Rør med skilt_2.jpg
bilde lager.jpg (1)
Gamle Biblioteksgården (002).jpg
tx-sentral_box.png
grønn teknologi bilde_grønn fabrikk.jpg
6_blaahimmel_web.jpg
FK logo.jpg
HTML Anchor: tjenester

Våre tjenester

Bare grønne løsninger

TXGuardian utvikler og leverer kun miljøvennlige løsninger for å sikre og overvåke verdier.

GreenGuard erstatter tradisjonell skadedyrovervåkning som benytter miljøskadelige åtestasjoner.

Ved å forebygge blir belastningen på natur og miljø minst mulig. 

 

De beste rådene

Vi gjennomfører befaringer og risikovurderinger av bygg og verdier.

Det handler om å være i forkant og overføre kompetanse slik at utfordringer avdekkes og håndteres effektivt.

Vårt fokus er miljø og kostnadseffektive løsninger med varige resultater. 

 

Kundetilpasset oppfølging

Vi lytter og setter oss inn i dine behov og tar ingen snarveier.

I kraft av vår fagkompetanse gjør vi i hvert tilfelle en helhetlig vurdering, med utgangspunkt i byggtekniske forhold og behovet for å ivareta trygg mat og hygiene.

Vi garanterer å løse krevende utfordringer med profesjonalitet og god service. 

 

HTML Anchor: kontakt

Kontakt oss

HTML Anchor: omoss